กรุณากรอกชื่อและรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
หน่วยงาน :
 
 
เปิดระบบ บันทึก ข้อมูลการปฏิบัติงานอาสาาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม) สำหรับเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร แล้วค่ะ
หากมีปัญหาเกี่ยวกับ User - Password ของหน่วยงาน กรุณาติดต่อหน่วยงาน ICT ต้นสังกัด
   แจ้งผู้ใช้งานระบบ   คู่มือการใช้งานระบบ อยู่ในเมนูหน้าหลัก หลังที่มีการ LOGIN เข้าสู่ระบบแล้ว
   แจ้งผู้ใช้งานของหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ใช้เหมือนระบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู้บ้าน (อกม.)
   

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์          0-2940-6029
โทรศัพท์          0-2940-6028
โทรศัพท์          0-2940-6071